Välkommen

Välkommen till The Battle! Den senaste uppdaterade tävlingen är UTMANINGEN - JUNIORKONF. 2014. Du ser leaderboarden nedan! Letar du efter en specifik tävling hittar du listan på samtliga tävlingar här.

Deltagare Poäng Station
1. Kosster Hinnen 461 8. Strategislag (tot. 8 st)
4. Rachal Wodeellin 459 3. Kometen (tot. 8 st)
7. Borr Loss Kenart 444 5. Motorik (tot. 8 st)
6. Bill Gel Darrpinne 436 9. Bonus chansen 50poäng (tot. 8 st)
8. Nöjd Narkisi 433 7. Golfens slag (tot. 8 st)
2. Qvantor D Ninas 419 1. 30-banan spel (tot. 8 st)
5. Cernoss Talpert 416 4. Regler (tot. 8 st)
3. Bockens Darr Foji 415 2. Utvecklingstrappan (tot. 8 st)
71 . (tot. 0 st)
33 . (tot. 0 st)
23 . (tot. 0 st)